+597 421877

Neptunes Suriname

Over Neptunes

Sportvereniging Neptunes Suriname is opgericht met de naam Zwem en Waterpolo Club Neptunes en als doel de gewone man, “zogenaamde kleine man” de mogelijkheid te bieden om ook de zwemsport te kunnen beoefenen.

MISSIE

Onze vereniging is gecommitteerd aan duurzame ontwikkeling van alle zwemmers die lid zijn. Creativiteit en flexibiliteit zetten wij in bij het coachen en begeleiden van hun.

Neptunes staat symbool voor een watergod met een drietand, die kracht uitstraalt. Daaruit herleiden we kracht, doorzettingsvermogen; zwemmen is ons ding!
De vereniging heeft in de afgelopen 50 jaar haar bestaansrecht bewezen en werkt nu aan verdere institutionalisering in de samenleving.

Ons zwem team
Neptunes heeft een zwemafdeling die anno 2015 uit ongeveer 100 leden bestaat, waarvan 80 in de leeftijdsklasse van 5-15 jaar en zeer actief zijn. Waterpolo activiteiten zijn in 2014 weer opgestart en we werken hard aan het opzetten van een waterpolo sectie.

Bij het begin…
Neptunes startte in 1963 met 7 zwemmers onder de naam van de ” zwemvereniging Parima”. Door onenigheid is deze club toen gesplitst in de “zwemvereniging Neptunes” en ” Trapoen”. Trapoen heeft niet lang bestaan.

August Hermelijn

August Hermelijn

Volgens August Hermelijn, de 1e voorzitter van Neptunes, werd de vereniging opgericht met de speciale bedoeling was om te voorzien in een behoefte, n.l. de kinderen van arme, althans minder gefortuneerde ouders ook in de gelegenheid te stellen de zwemsport in een zwembad te beoefenen. Dit omdat tot daaraan toe slechts de kinderen van wie de ouders konden participeren in wat toentertijd bekend stond als een familie (zwem)bad, hieraan konden meedoen. Dit terwijl in ons land met haar vele rivieren het noodzakelijk is, dat een ieder reeds op jeugdige leeftijd op een veilige manier kan leren zwemmen (ik leerde zwemmen in de Suriname rivier).

Om leiding aan deze vereniging te geven werd ik door een van de initiatiefnemers m.n. Polanen, die net als ik op het Ministerie van Sociale Zaken werkzaam was, hiervoor aangezocht en uiteraard was ik daartoe gaarne bereid.

Nu bijkans 45jaar later, kan ik helaas niet veel meer herinneren van het reilen en zeilen van de vereniging. Wel weet ik dat het pad niet over rozen is gegaan. Wij hebben “de wind en de storm” destijds vaker tegen dan mee gehad. Toch heb ik vanwege Neptunes gezeten in 3 besturen van de Zwembond, waarvan ik nog kan noemen Mw. Baay, Mw. Hagens-van der Hage en Wim Mencke…

Tevens dient vermeld te worden dat de toenmalige directeur van het zwembad Parima, dhr. Maurice Wijngaarde ons steeds is tegemoetgekomen, als de financiën ontbraken bij de vereniging en wij niet in staat bleken tijdig onze verplichtingen tegenover de zwembond na te komen. Ode aan hem! Hij bleek altijd een betalingsregeling voor ons te treffen. Hierdoor konden wij ondanks andere tegenslagen blijven trainen en uitgroeien tot een geduchte tegenstander zowel op het gebied van de zwemwedstrijden, als op het gebied van waterpolo.

Ook op het terrein van schoonspringen hadden wij een van de beste springers m.n. Erick de Clerck; de ouderen (zwemsportliefhebbers) zullen zich deze naam wel kunnen herinneren. We hebben heel wat goede wedstrijdzwemmers voortgebracht en zijn vaker op de 1e plaats geëindigd bij diverse zwemwedstrijden. Deze vereniging heeft haar recht van bestaan ruimschoots bewezen…

FRAGMENTEN UIT MIJN HERINNERING [FRED GLANS, 2008]

Fred Glans

Fred Glans 1e van links

 

1. Algemeen Zwembad Parima – 1961-’62 (?): Z.V.Parima die zich naderhand opsplitst in: Trapoen en Neptunes (1963, 16 februari).

2. In de loop van 1964 ontstaat er enige onenigheid in Neptunes; er is een contributieschuld aan de SZB. En volgt er schorsing van het lidmaatschap; diverse bestuursleden bedanken, Neptunes valt uiteen; Trapoen was al ter ziele.

3. Wanneer ik tegen het eind van 1964 met klassen van de AMS en of de Kweekschool in Parima kom heb ik een babbeltje met Freddy Alvares, een van de zwemonderwijzers verbonden aan Parima.

In dat gesprek wordt o.m. gevraagd of ik bereid ben Neptunes te helpen opbouwen door samen met hem de zwemtraining te verzorgen; het gaat om een handje vol jongens. Akkoord; door mijn lesrooster heb ik echter beperkte tijd beschikbaar. Door enige afslanking in mijn lesrooster (’s middags) kan ik na de kerstvakantie ’64 in januari ’65 voluit beginnen na eerst ook nog de medewerkingen ondersteuning te hebben verkregen van de Direkteur van Parima, de heer Maurice Wijngaarde. Dito van dhr. Mr. August Hermelijn, Voorzitter van Neptunes (De andere bestuursleden hadden bedankt).

4. De vereniging groeide. Alvares neemt dan ” de kleintjes ” onder zijn hoede, d.w.z. de jongens en meisjes tot ongeveer 10 – 11 jaar. Spoedig slagen we erin om, Mw. Robles – Cornelissen als Secretaris aan te trekken en dhr. Orlando Faroek Dilrosun als Penningmeester. De relatie met de SZB wordt hersteld.

Tot de zwemmers die in 1965 met Alvares en mij de zwemtraining voortzetten, behoren, voor zover ik mij dat herinner;
Lloyd, Clyde en Dennis Headly, Marcel Nahar, Oscar Braaf, John Poetsema, …Stjoera, Bhagwandien, Melvin de Koning, Winston Currie, Dirk Currie, Orlando Bottenblij.

In de “groei “ als 2e golf kwamen jongens als Harold Blikslager, Theo Sumter, Jach Hazelhof e.a.

Helaas herinner ik mij geen namen van de zwemsters uit die tijd.

5. In mei 1969 vertrek ik naar Nederland met studieverlof.

AANTEKENINGEN

Voor 1965 bestond de zwemtraining uit afstandjes zwemmen op jouw beste slag, met soms aanvullend een tweede slag.

Bij Neptunes was de eerste opdracht aan de zwemmers dus het aanleren van de borstcrawl, de verplichte slag bij de training.

Het resultaat: recordverbeteringen.
Oscar Braaf was onze rugslag-recordhouder. In 1966 voelde hij zich nog niet zo comfortabel op de borstcrawl en zwom de 1 Km bij De dolfijn toch liever op zijn rug … In recordtijd.

Overigens, op wedstrijden gebeurde het wel eens dat Neptunes – zwemmers elkaars records op dezelfde wedstrijd verbeterden.
De vlinderslag werd toen met de schoolbeenslag gezwommen; kampioen en recordhouder was Marcel Nahar.
De eerste zwemmer met de dolfijn-beenslag werd Orlando Bottenblij (1968).

Nieuw Leven in 1983 [Oom Chris, 2008]

Oom Chris in Parima

Oom Chris in Parima

Twintig jaren na de oprichting bleek nog steeds de behoefte in onze gemeenschap te bestaan voor een ” open” vereniging waarin een ieder ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of ontwikkeling kan participeren.

Deze behoefte heeft er dan ook toe geleid dat enkele personen, die geen onbekende in de zwemwereld zijn, na langdurige gesprekken met het oud Neptunes bestuur en leden besloten hebben de vereniging nieuw leven in te blazen.

Compleet met drietand verscheen Neptunes op 20 november 1983 na lange jaren van rust weer aan de start bij de zwemwedstrijden georganiseerd door Z.V. Billiton te Onverdacht.

Het enthousiasme was gewekt en met grote inzet en vastberadenheid werken de kleine Neptunesjes aan de roem van hun vereniging. Een ieder kan en mag lid worden van onze vereniging. Een ieder die bereid is zich volledig in te zetten voor de zwemsport. Een ieder die de wilskracht heeft om kwaliteiten als sportiviteit en vriendschap verder uit te bouwen, kan zich op de training dagen in het zwembad Parima aanmelden bij onze trainers, aldus Oom Chris.

Quote Oom Chris [overleden februari 2013]

“Een topsporter is iemand die niet alleen talent heeft, maar ook discipline, wilskracht en doorzettingsvermogen. Daarnaast is het iemand die bereid is opdrachten van de coach/trainer uit te voeren en sportpijnen durft verdragen”

Mijlpalen van de vereniging

In het eind van de jaren 80 tot begin 90 maakte waterpolo onder leiding van Winston Currie onderdeel uit van vereniging. Thans beoefenen verschillende Neptunesers nog deze sport, maar niet in wedstrijd verband [Bron Carolus Cotino;6 mei 2013].

♪ 1 juli 1973: 1e Marathon geïnitieerd

♪ Neptunes wordt naar een periode van stilstand in augustus 1983 nieuw leven ingeblazen onder leiding van de hoofdcoach “Oom Chris” †.

♪ 11 februari 1984: Z.V. Neptunes organiseert “Willem Campagne Sprint Wedstrijden”

♪ 17 februari 1985: 1e Triatlon georganiseerd

♪ 16 februari 2013: 50 jaar Jubileum

We hebben in februari 2013 ons 50jarig jubileum [ga naar Gallery] gevierd en met ondersteuning van verschillende sponsoren, ouders en Neptunesers zijn we getuige geweest van sfeervolle en spannende activiteiten. We hebben naast fundraisingactiviteiten verschillende jubileumactiviteiten ontplooid waaronder;

• Receptie met Veiling Schilderij & Expo, waarop veel oud-Neptunesers zijn afgekomen
• Wandel & trimloop zaterdag 9 februari 2013
• Swimming Around the Clock, vrijdag 15 februari 2013
• Neptunes Sprint Meets, zaterdag 16 & zondag 17 februari 2013
• Triathlon, zaterdag 23 & zondag 24 februari 2013
• After Party at Millenium

Zowel bij de Around the Clock, Sprintmeets en Triatlon hebben de sporters individueel hun klasse getoond. Ons zwemteam heeft het gepresteerd om net niet de 1e plaats te behalen, ondanks de grote spanning waar zij onder zaten.

♪ Topprestaties

Neptunes heeft veel zwemmers voortgebracht die individueel en in teamverband dominant zijn geweest in de competitie en verschillende leeftijd en nationale records hebben gevestigd, waarvan sommige weer verbroken zijn door zwemmers van verenigingen.

De meest dominante en welbekende is toch wel de prestatie van Carolyn Adel, Ere lid Neptunes. Van haar zwemprestaties willen wij alleen noemen haar sucessen op internationale toernooien zoals:

Carolyn Adel

Carolyn Adel

Daarnaast kennen we Sade Daal, Joel Refos, Simone Martosatiman, Andy Limoen, Sheilah Kort, Claudia van Lierop, Crystel van Lierop, Anthony van Lierop, Marcel Nahar, Oscar Braaf, Jair Boerenveen, Wayne Denswil, Evita Leter…

MANAGEMENT

Coaches
Het team van coaches en trainers bestaat uit;
Dimitri Tjon Sie Fat [Head Coach]
Miquel Lautoe
Rubainah Jagroe
Yvonne Liems
Barry Etjeh
Fred Glans

Bestuur

Henna Yngard, Voorzitter
Sergine Soetosenojo, Secretaris
Carl Cotino, Penningmeester
Yvonne Liems, lid
Dimitri Tjon Sie Fat, lid
André Daal, lid

Ouders
In onze vereniging zijn ouders van zwemmers ook erg actief. Ze organiseren regelmatig allerhande recreatieve en educatieve activiteiten voor de zwemmers; waaronder jaarafsluiting, vakantieactiviteiten, fundraising etc.